Projekty realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie

Zespół Szkół Rolniczych  od wielu lat  realizuje projekty i programy , które podnoszą jakość kształcenia, pozwalają uczniom zdobyć nowe umiejętności , pogłębiać zagadnienia z zakresu wiedzy teoretycznej jak i praktycznej nauki zawodu,rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia,odbywać staże i praktyki zawodowe nie tylko w kraju ale i państwach wspólnoty europejskiej.

Projekty pomagają wdrażać nowoczesne technologie informatyczne,kształtować nawyki tolerancji, współpracy i kultury międzyludzkiej ,   umiejętnie poruszać się na rynku pracy i edukacji ,doskonalić kompetencje zawodowe.

 

 

 

Porót do strony głównej www.rolnik.edu.pl